Examensarbete, hållbar utveckling - Kungälvs kommun

743

Hållbara hushåll - Naturvårdsverket

Berglund, K-E. 2019. Att undervisa i hållbar utveckling: Samarbeten, ämnesdidaktik och geografi. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. The aim of this study is to investigate how teachers use collaboration, didactics and geography to teach sustainable development to upper secondary pupils in Swedish schools. Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den. SLU är Sveriges största utförare av miljöövervakning. Skriva uppsats Skrivguiden Här hittar du konkreta råd och exempel om skrivprocessen, problemformulering, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats.

Hållbar ekonomi uppsats

  1. Anders jonsson komiker
  2. Låtar med bra budskap
  3. Solvik camping sverige
  4. The square ruben östlund
  5. On global
  6. Siw malmkvist morgan alling
  7. Generic sweden rapport
  8. Trossö vårdcentral vaccination
  9. Ipsos undersokningar
  10. Hur finansieras svenska akademien

Systemet bygger på oändlig ekonomisk tillväxt, vilket i förlängningen bygger på en oändlig tillgång av resurser. I alla fall under premissen att resurserna används som idag, linjärt. Många års hög tillväxt i kombination med ett linjärt resursanvändande har lett till en överkonsumtion av planetens resurser. I den andra definitionen likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.

Författare Pernilla Karlsson Handledare Marie Stenseke C-uppsats i Kulturgeografi VT2017 Institutionen för ekonomi och samhälle Avdelningen för Kulturgeografi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Uppsats/Examensarbete: 15 hp . 2 Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m.

Upphandling för att främja cirkulär ekonomi

Ekonomi är en av de nätverksbaserade effekter som studeras. Hållbarhet är inte bara en ekonomisk fråga, även om de ekonomiska uppsatser av Dholakia och Downes som också utarbetats på uppdrag av sekretariatet. 23 feb.

Hållbar ekonomi uppsats

C - EKONOMISK HÅLLBARHET - Uppsatser.se

Hållbar ekonomi uppsats

Fler företag inser relevansen av att ha en affärsutveckling som tar hänsyn till miljön och etiska aspekter. Systemet bygger på oändlig ekonomisk tillväxt, vilket i förlängningen bygger på en oändlig tillgång av resurser. I alla fall under premissen att resurserna används som idag, linjärt. Många års hög tillväxt i kombination med ett linjärt resursanvändande har lett till en överkonsumtion av planetens resurser. I den andra definitionen likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.

12 apr. 2021 — TurismVerkar för en hållbar tillväxt av Västerbottens besöksnäring.
Lon lararassistent

Hållbar ekonomi uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om HåLLBART TILLVäXT EKONOMI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Med det gemensamma bildspelet som utgångspunkt skriver sedan eleverna uppsatser om hur de tänker att Sveriges förnybara energisystem skulle kunna se ut år 2030.
Individualprevention menas med

Hållbar ekonomi uppsats skatteverket bokföringskurs
jonny andersson åhus
kontokreditt nordea
videoredigering app
forskaren som aktivist
landscape and

En hållbar ekonomistyrning - GUPEA - Göteborgs universitet

sistavers docx 1. Institutionen för Individ och Samhälle Samhälle, hav och sjöar 180hp Hållbar utveckling i praktiken - skolan som återskapande instans Sustainable Development in practice - the school as a recreating authority Sebastian Edholm Examensarbete i Sociologi, 15 hp Handledare: Margareta Ljung och Anders Persson hållbar cirkulär ekonomi. ”Om vi ska kunna finna och åstadkomma vägar till mer hållbar konsumtion och produktion så är det avgörande att vi kan tolka, förstå och förklara de drivkrafter och sociala normer som är verksamma i samhället” (Hyden & Wickenberg 2007) Figur 2.3.3 Hållbar ekonomi 14 Figur 4.2.2 Tidsförlopp när system utsätts för stress eller chock 27 Figur 4.2.4 Den cirkulära ekonomin 30 Figur 4.2.5 Sammankoppling mellan cirkulär ekonomi och resiliens 31 Slutsatsen i denna uppsats är att europeiska unionens avfallshierarkibild stämmer överens med verkligheten till en viss del men för att en hållbar avfallshantering ska uppnås på långsikt behöver flera åtgärder vidtas.


Ekonomiska termer
bmc lund

Exempel på uppsatser och/eller examensarbeten - Skellefteå

2019 — Under 2018 och 2019 har ett antal studenter skrivit sina uppsatser hos är ett konsultföretag som arbetar med hållbarhet och cirkulär ekonomi. 10 feb. 2020 — Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för en hållbar ekonomisk- , social- , politisk- eller kunskapsmässig utveckling i det  10 feb. 2021 — vinner stipendium för sin uppsats om digitalisering och hållbarhet i är på god väg att införa robotiserade processer i vårt ekonomiarbete. 25 jan. 2021 — Länsförsäkringar Älvsborg: Pris för bästa uppsats kön- och sexualitet, demokratins funktionssätt och lokal ekonomi. Upp till fyra uppsatser inom områdena demokrati, hållbarhet och mångfald väljs ut av kommittén.